Liên hệ chúng tôi

Ningbo Haishu Aite Housewares Co., Ltd.


ĐT: + 86-18758321704

E-mail:[email protected]

Web:www.aiteclenticproducts.com

Địa chỉ nhà:SỐ 2888-2 JiShi Dong Road, JiShiGang town, HaiShu District, NB

Tiếp xúc:Lynne Wugởi điều tra